Enter your keyword

SIYANDA MASSAGE SEMINAR

SIYANDA MASSAGE TRAINING SEMINAR

(Please scroll down for English)

Η νέα μέθοδος μασάζ Siyanda έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Μάθετε την καινοτόμο αυτή μέθοδο, από την δημιουργό Sandie Staikou και αποκτήστε πιστοποίηση επιπέδου 1 μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Η μέθοδος Siyanda διδάσκει στον θεραπευτή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξαλείψει τον πόνο και την κούραση που προκαλεί το μασάζ στα δάχτυλα και τους καρπούς του. Ταυτόχρονα, η τεχνική αυτή απελευθερώνει τον θεραπευόμενο σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο. Έτσι έχουμε μία μέθοδο μασάζ η οποία λειτουργεί συνδυαστικά και θεραπεύει συγχρόνως θεραπευτή και θεραπευόμενο.

Το Siyanda δίνει μια κβαντική τροπή στην ποιότητα του μασάζ και για αυτό βρίσκεται στην κορυφή τον θεραπευτικών μεθόδων. Μεταμορφώνει μία δουλειά που καταπονεί, σε μία την οποία ο θεραπευτής μπορεί να εξασκεί για χρόνια στην εντέλεια. Με τη χρήση και άλλων μελών του σώματος, εκτός από τις παλάμες και τα χέρια, ο θεραπευτής μπορεί να δουλέψει καταβάλλοντας τον μικρότερο δυνατό κόπο χωρίς να καταπονείται. Ασχέτως με την πίεση που ασκείται δεν υπάρχει καταπόνηση στην πλάτη, στα χέρια ή στους καρπούς του θεραπευτή.

Τα περισσότερα σωματικά προβλήματα είναι συμπτώματα και προέρχονται κυρίως από συναισθηματικά και ψυχολογικά θέματα. Το Siyanda επικαλείται τον τρόπο που το άγγιγμα έχει τεράστια συναισθηματική και ψυχολογική επίδραση στον πελάτη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την λύση των περισσοτέρων θεμάτων. Οι 663 μύες του ανθρώπινου σώματος είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδεδεμένοι με τον εγκέφαλο (αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε). Οπότε, εάν ο πελάτης απελευθερώσει το μυαλό του, όλοι οι μύες απελευθερώνονται σε μία στιγμή. Πολύ πιο αποτελεσματικό από το να προσπαθείς να χαλαρώσεις έναν μυ τη φορά.
Εισαγωγή στο Siyanda :
Siyanda Massage – Introduction Video (Greek Subs)
https://www.youtube.com/watch?v=gZyewckYauA

Yλη σεμιναρίου :
* Εισαγωγή στο Siyanda
* Θεμελιώδης αρχές του Siyanda
* Τεχνική μέθοδος και κινήσεις
* Στάση του σώματος
* Ανάδραση με τον πελάτη
* Πρακτική άσκηση

Με το πέρας του σεμιναρίου λαμβάνεται :
* Πιστοποίηση Επιπέδου 1 (Θα δοθεί αργότερα, όταν μαθητής έχει ασκήσει την τεχνική και αισθάνεται αυτοπεποίθηση και περνά τις εξετάσεις με την Sandie)
* Εγχειρίδιο με τις κινήσεις αναλυτικά

Ημέρες & Ωρες :

Stratigou Lekka 25, Marousi, Athens

13/4/17 ~ 15:00 – 19:00
14/4/17 ~ 10:00 – 19:00
15/4/17 ~ 10:00 – 19:00

Χώρος Διεξαγωγής :
Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για τον χώρο διεξαγωγής

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 6
Θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα με τις κρατήσεις για το σεμινάριο. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, αφού κρατήσουν τις θέσεις τους από τώρα θα μπορούν να το παρακολουθήσουν το επόμενο ΠΣΚ .

Εκπαιδεύτρια : Sandie Staikou

Πληροφορίες/εγγραφές :
6938649482

***************

Learn the New method Siyanda from the creator Sandie Staikou and become a registered and certified practitioner at level 1 in a weekend.

Siyanda is a massage method that is a form of synergy. The technique enables the client to release on a structural, emotional and on a mental level.
For the body worker it provides a zero strain and 100% no injury massage that actually energizes by encompassing the way we breathe, think and move during a Siyanda session.
Siyanda is leading in the healing field because it brings a balance of healing energy that flows between the practitioner and the client, by focusing on the mind, body and spirit of them both at the same time.
The Siyanda massage method transforms a damaging profession into one in which practitioners can work for many years with excellence. By using other parts of the body except for the hands and palms, practitioners work with a minimal of effort and zero strain. No matter how much pressure is applied there is no strain to the practitioners back, hands or wrists.
The Siyanda method teaches a way to support clients in getting much more from each treatment. It supports the practitioner by eliminating those fatigued aching and troublesome thumbs, wrists and fingers.
It centers on the core of life, which is breath, used to ensure a connection with mind and a thought of “How much more can I release with my next breath”? It is important to know that this does not have to be dramatic outbursts. Release can be a quiet groan or, a gentle sigh. Sometimes the quieter the release, the deeper it goes.
Clients become aware of how they are feeling with the conscious mind, listening and connecting with their “body/mind”. All this combined with physical benefits and merits of a deep tissue massage that is actually just so relaxing.
Siyanda is a massage that takes you on a spiritual journey within, if you allow it. Where the conscious and the subconscious can converse in dialogue. It is both deep and relaxing at the same time.
The Siyanda massage method transforms a damaging profession into one in which practitioners can work for many years with excellence. By using other parts of the body except for the hands and palms, practitioners work with a minimal of effort and zero strain. No matter how much pressure is applied there is no strain to the practitioners back, hands or wrists.
Most massage courses focus on the structural and the physical effects of touch. Being able to deal with the client’s physical problems is very important. However, to retain clients and build a successful long term practice, we need to deal with the whole person.
Siyanda works on a Physical, Emotional, Energetic, Mental and Spiritual level.
Most problems are not physical anyway, even sports injuries are mainly emotional and psychological issues. Siyanda addresses the way in which touch has a massive emotional and psychological impact on the client. This results in most issues being resolved, including the physical. These are just symptoms. 633 muscles of the human body in one way or another are attached to the mind (otherwise they wouldn’t move when we want them to). So, if the client can release their mind, all muscles can release in just one moment. Far more effective than trying to release one muscle at a time.

Siyanda Massage – Introduction Video
https://www.youtube.com/watch?v=gZyewckYauA

Itinerary:
• Introduction to Siyanda
• The Philosophy of the method
• The Technique for the therapist
• The moves for the massage
• Practice session
You will receive;
• Certificate of completing Level 1 (will be given at a later date, when student  has practiced the technique and feels confident and passes an exam)
• Full colour manual with full description of Siyanda massage moves

Days and times:

Stratigou Lekka 25, Marousi, Athens

13/4/17 ~ 15:00 – 19:00
14/4/17 ~ 10:00 – 19:00
15/4/17 ~ 10:00 – 19:00

Classes are kept extremely small: Minimum 4 persons and maximum 6 persons
Places will be strictly kept for those booking first.
Instructor: Sandie Staikou

Please call for more information and reservations:

6938649482